معرفی

مشخصات فردی

غلامرضا بخشنده

نام - نام خانوادگی : غلامرضا   بخشنده

پست الکترونیکی : gh_bakhshandeh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : AstonUniversity in Birmingham, U. K

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انگلستان- بیرمنگهام

سوابق اجرایی

Head of ChemistryDept.BirjandUniversity (Feb.1980-Oct.1984).

Deputy Director in Administrative & Finance, ShahroudUniversity of Technology (Oct. 1984-Oct.1986).

Academic Member of PolymerEng.Dept.AmirkabirUniversity of Technology (Oct.1986-March 1991).

Deputy Director in Administrative & Finance, Iran Polymer & Petrochemical Institute (IPPI) (Oct.1986-Nov. 1994).

Head of Rubber Dept. Iran Polymer & Petrochemical Institute (IPPI) (May1989- Dec.2003).

Dean of Processing Faculty, IPPI (Since May 2002)

 

Member of Editorial Board of “Iranian Polymer Journal" English Edition (Since Jan.1991)

Member of  Editorial Board of "Iranian Rubber Magazine" (Since Jan.2005)

Member of Iran Polymer Society.

Member of Directing Board of Iran poly.Sci.

 Member of Chem..Eng. Society.

Member of Research Senate of IPPI (Since Jan. 1990)

Member & Chairman of Promotion Committee.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استاد

پایه : 36

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-07-01

غلامرضا بخشنده
غلامرضا بخشنده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استاد
^